DỊCH VỤ TỔNG HỢP

Hệ Thống Ngành Nghề Quyết Định 337

07/11/2018

Hệ Thống Ngành Nghề Quyết Định 337 HỆ THỐNG NGÀNH A: NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 01: NÔNG NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH.

Hướng dẫn mua bán hàng giữa DN chế xuất và DN nội địa

Chinhphu.vn) – Hàng hóa nhập khẩu vào nội địa từ doanh nghiệp chế xuất mà thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu thì phải.

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC.

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN, BAO GỒM: Giấy đề nghị đăng ký.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, BAO GỒM: Thông báo lập Chi nhánh; Quyết định bằng văn.

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU) HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY.

ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG

Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương đối với công ty mới được thành lập: THÀNH PHẦN HỒ SƠ: – Công văn đề nghị.

ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH LAO ĐỘNG

Thành phần hồ sơ: Khai trình sử dụng – Báo cáo giảm – Báo cáo chấm dứt sử dụng   1. THÀNH PHẦN HỒ SƠ:.

ĐĂNG KÝ THAM GIA BHXH BHYT BHTN

Công ty mới thành lập, Người sử dụng lao động đăng ký tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và BHTN lần đầu: 1. Trình tự thực.

DỊCH VỤ HOÀN THIỆN SỔ SÁCH KẾ TOÁN

Công ty thực hiện dịch vụ Hoàn thiện sổ sách kế toán, thiết lập lại hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán theo Chế.