KẾ TOÁN DỊCH VỤ

Dịch vụ kế toán thuế trọn gói

07/11/2018

 Với những Doanh Nghiệp mới thành lập và tất cả doanh nghiệp đang hoạt động chỉ quan tâm đến vấn đề kinh doanh mà không.

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, BAO GỒM: Thông báo lập Văn phòng.

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NƯỚC NGOÀI HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA CÔNG TY.

THÀNH LẬP KHO HÀNG CỬA HÀNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP KHO HÀNG – CỬA HÀNG HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, KHO HÀNG, CỬA HÀNG, XƯỞNG SẢN.

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN I. HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BAO GỒM: Giấy đề nghị đăng.

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC.

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN, BAO GỒM: Giấy đề nghị đăng ký.

THÀNH LẬP CHI NHÁNH

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, BAO GỒM: Thông báo lập Chi nhánh; Quyết định bằng văn.

THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (DO CÁ NHÂN LÀM CHỦ SỞ HỮU) HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY.

ĐĂNG KÝ THANG LƯƠNG BẢNG LƯƠNG

Đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương đối với công ty mới được thành lập: THÀNH PHẦN HỒ SƠ: – Công văn đề nghị.