THÀNH LẬP CHI NHÁNH

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH

HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, BAO GỒM:

 1. Thông báo lập Chi nhánh;
 2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập Chi nhánh;
 3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh;
 4. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của Người đứng đầu chi nhánh:
 5. Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 6. Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:
 7.  Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu.
 8. – Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.
 9. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.
 10. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu chi nhánh hoặc của cá nhân khác nếu chi nhánh hoạt động ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề;
 11. Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ Chi nhánh (Hồ sơ bao gồm: Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặccác giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký)

CHI PHÍ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, BAO GỒM:

 • Phí dịch vụ thành lập chi nhánh;
 • Lệ phí nộp nhà nước;
 • Thuế môn bài (lệ phí môn bài);
 • Tiền in hóa đơn (chi nhánh hạch toán độc lập);
 • Phí đăng ký chữ ký số (Token) (chi nhánh hạch toán độc lập)