THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

I. HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

BAO GỒM:

  1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (do chủ doanh nghiệp ký).
  2. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của của chủ doanh nghiệp tư nhân: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  3. Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.
  4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân nếu doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

II. CHI PHÍ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

BAO GỒM:

  • Phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  • Lệ phí nhà nước
  • Thuế môn bài (lệ phí môn bài)
  • Tiền in hóa đơn
  • Phí đăng ký chữ ký số (Token).