THÀNH LẬP KHO HÀNG CỬA HÀNG

THỦ TỤC THÀNH LẬP KHO HÀNG – CỬA HÀNG

HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, KHO HÀNG, CỬA HÀNG, XƯỞNG SẢN XUẤT. BAO GỒM:

  1. Thông báo lập địa điểm kinh doanh (do người đại diện theo pháp luật của công ty ký);
  2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

CHI PHÍ THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, KHO HÀNG, CỬA HÀNG, XƯỞNG SẢN XUẤT. BAO GỒM:

  • Phí dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh, kho hàng, cửa hàng, xưởng sản xuất
  • Lệ phí nhà nước
  • Thuế môn bài (lệ phí môn bài).