THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

HỒ SƠ, THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, BAO GỒM:

  1. Thông báo lập Văn phòng đại diện;
  2. Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc lập Văn phòng đại diện;
  3. Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện;
  4. Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp còn hiệu lực của Người đứng đầu Văn phòng đại diện:

Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.

Cá nhân có quốc tịch nước ngoài:

Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và hộ chiếu.

Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.

       5. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp.

       6Hồ sơ pháp lý liên quan đến địa chỉ Văn phòng đại diện (Hồ sơ bao gồm: Bản sao hợp lệ Hợp đồng thuê địa điểm có công chứng hoặc các giấy tờ chứng minh nhà đầu tư được quyền sử dụng hợp pháp địa điểm đã đăng ký).

 

CHI PHÍ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, BAO GỒM:

  • Phí dịch vụ thành lập văn phòng đại diện;
  • Lệ phí nhà nước;
  • Thuế môn bài (lệ phí môn bài);