Thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế

Ngày 08/01/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 26/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Theo Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính mới gồm:
1. Thủ tục đăng ký tham gia chương trình ưu đãi thuế, thuộc lĩnh vực thuế, do các cục hải quan hoặc chi cục hải quan thực hiện.
2. Thủ tục áp dụng mức thuế suất của nhóm 98.49, thuộc lĩnh vực thuế, do các cục hải quan hoặc chi cục hải quan thực hiện…
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/11/2017.
Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 26/QĐ-BTC.